ledige NÆRINGSAREALER

200 mill

kr

Med betydelige investeringer skal det nye Solobservatoriet bli et fantastisk sted for en bred kundegruppe. Vi skal etablere en nasjonal- og internasjonal attraksjon.

Å BEGEISTRE KOMMENDE GENERASJONER 

det er på tide å tenke nytt og stort!

Med et unikt arkitektonisk uttrykk, særegne kurs- /møtefasiliteter og overnatting i planeter skal vi bygge Østlandets mest attraktive møteplass.

Et planetarium med plass til 120 personer vil være en attraksjon i seg selv, og et multimediasenter med utallige muligheter for digitale visuelle opplevelser.